Vodič za promenu snabdevača

Agencija za energetiku je donela pravila o promeni snabdevača, i koja se primenjuju u slučaju kada promenu snabdevača traži krajnji kupac koji ima zaključen ugovor o potpunom snabdevanju. Svi krajnji kupci električne energije po Zakonu imaju pravo na slobodan izbor snabdevača. Kada krajnji kupac izabere novog snabdevača i sa njim ugovori potpuno snabdevanje, on novom snabdevaču podnosi zahtev za promenu snabdevača u skladu sa ovim pravilima.

Sve dalje aktivnosti po ovom zahtevu preduzimaju novi snabdevač i operator sistema, tako da ceo postupak ne traje duže od 21 dan, računajući od dana predaje urednog zahteva (o vremenu u kome se najkasnije može podneti zahtev za promenu snabdevača vodi računa krajnji kupac kome prestaje snabdevanje sa trenutnim snabdevačem).

Kada u postupku promene snabdevača operator sistema (Distribucija) utvrdi da krajnji kupac ispunjava propisane uslove za promenu snabdevača (npr. regulisao je dospele finansijske obaveze prema trenutnom snabdevaču i ispunjava druge propisane uslove), operator sistema o tome obaveštava sve učesnike u postupku najkasnije 21. dana od dana predaje zahteva. Krajnjem kupcu koji ispunjava propisane uslove za promenu snabdevača, operator sistema očitaće stanje na mernom uređaju na dan kada prestaje snabdevanje ugovoreno sa trenutnim snabdevačem tako da danom očitavanja otpočne snabdevanje po ugovoru koji je zaključio sa novim snabdevačem (tzv. dan promene snabdevača), kog dana balansna odgovornost za mesto primopredaje krajnjeg kupca prelazi na novog snabdevača. Promena snabdevača je besplatna za kupca.Šema prelaska na naš sistem snabdevanja

Prvi korak pri prelasku na naš sistem je kontaktiranje naše službe, koja će Vam najbolje objasniti sve faze prelaska na naš sistem i zajedno sa Vama voditi celu proceduru.

Podaci koji su nam potrebni kako bismo Vam dali ponudu (najrealniju moguću cenu na tržištu).

•    Grafikoni potrošnje (mesečna potrošnja u visokoj i niskoj tarifi na mesečnom nivou za godinu dana u nazad)
•    Skeniran račun za struju
•    Da li posedujete merenje na sat
•    Datum do koga imate potpisan ugovor sa prethodnim snabdevačom