Česta pitanja

Da li je neophodno da promenimo strujomer u slučaju promene snabdevača?
Naravno da ne. Strujomer ostaje isti, isporuku električne energije , kao i očitavanje potrošnje vrši i dalje lokalna distribucija. Tako je na području cele Srbije – EPS Distribucija.

Ko nam fakturiše za utrošenu električnu energiju?
Fakturisanje vrši novi snabdevač tj. Enekod doo

Da li možemo da smanjimo troškove naknade za pristup sistemu za distribuciju električne energije (tačka 3. na fakturi) ?
Troškove pristupa određuje Agencija za energetiku. Nakon očitavanja distribucija fakturiše snabdevaču a on prefakturiše krajnjem korisniku. Visina troškova zavisi od ukupne potrošnje električne energije i odobrene snage u tom period.

Da li imamo uslovljavanja prilikom ugovaranja?
Ne postoji ni jedan vid uslovljavanja kupca za raskid ugovora sa snabdevačem. Kao npr. penali za raskid ugovora, minimalne količine 75% na godišnjem nivou  i slično. Postoji jedino  zakonski rok od 30 dana koji je predviđen Zakonom o Energetici, tačka 187.

Da li tražite neka sredstva obezbedjenja plaćanja?
Mi ne tražimo nikakva sredstva obezbeđenja plaćanja (blanko menice, garancije banke i sl, osim u slučaju reciprociteta ako kupac zahteva to od nas kao dobavljača).

Šta ako ne platimo u ugovorenom roku fakturu ?
Ukoliko kupac ne izmiri dospele obaveze, i posle pokusaja dogovora sa Snabdevačem, pa zatim upozorenja, Snabdevač može zahtevati od ODS da isključi sa napajanja konkretnog kupca, a da bi on prešao na novog snabdevača mora izmiriti obaveze prema prethodnom (procedura koju podrezumeva promena snabdevača).