Zelena energija uskoro dostupna

Moći ćemo uskoro kupovati samo energiju iz obnovljivih izvora, takozvanu "zelenu energiju". Na koji način i u kom obimu sledi u tekstu.. U skladu sa obavezama operatora prenosnog sistema utvrđenih Zakonom o energetici i Uredbom o garanciji porekla, EMS AD je uspostavio novi tržišni proces – Izdavanje i administracija garancija porekla za električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora električne energije u tržišnoj oblasti Republike Srbije. EMS AD je uspešno implementirao informacionu platformu za registar garancija porekla i sa tehničkog i pravnog aspekta ispunio sve preduslove za uspešno obavljanje svih poslova i obaveza koje ima u okviru ovog procesa, sa aspekta uspostavljanja i vođenja Registra garancija porekla i proračuna nacionalnog miksa koji snabdevači koriste za određivanje udela svih vrsta izvora energije u prodatoj električnoj energiji krajnjim kupcima u Republici Srbiji. opširnije na sajtu EMSa