SRPSKI I BUGARSKI REGULATOR RAZGOVARALI O PITANjIMA KLjUČNIM ZA BILATERALNU SARADNjU

Dana 21. septembra u Beogradu je održan sastanak Agencije za energetiku Republike Srbije (AERS) i Regulatorne komisije za energetiku i vodoprivredu Republike Bugarske (KEVR). 21. septembra u Beogradu održan je sastanak Agencije za energetiku Republike Srbije (AERS) i Regulatorne komisije za energetiku i vodoprivredu Republike Bugarske (KEVR). Razgovori su održani tokom zvanične posete delegacije KEVR kako bi došlo do proširenja saradnje između dva regulatora sistema. Delegaciju našeg regulatora sistema predvodio je predsednik Saveta Agencije za energetiku Republike Srbije Ljubo Maćić a bugarsku delegaciju član Regulatorne komisije za energetiku i vodoprivredu Aleksandar Jordanov. Dve delegacije razmenile su informacije o nadležnostima, strukturi i organizaciji regulatornih tela i razgovarale o pitanjima vezanim za saradnju na bilateralnom i multilateralnom nivou kako bi se unapredio kvalitet regulacije. Tokom razgovora razmenjene su informacije o prioritetima AERS i KEVR vezanim za regulaciju sektora električne energije i prirodnog gasa i održane su prezentacije o temama kao što su nacionalni ciljevi na polju razvoja ovih sektora i integracije regionalnih tržišta. Diskutovano je o ključnim regulatornim pitanjima međunarodne prirode i primene direktiva i propisa EU u sektoru energetike. Šefovi obe delegacije su izrazili opšti stav da bi stvaranje jednog institucionalnog okvira bilateralne saradnje bilo dobra osnova za buduću saradnju AERS i KEVR. S tim u vezi dogovoreno je da će rukovodstvo dva regulatora nastaviti razgovore o sporazumu o saradnji nakon završetka započete procedure izbora novog sastava Saveta Agencije za energetiku Republike Srbije. više o ovoj temi www.aers.rs