Srbija će do 2020. ispuniti uslov EU u oblasti energetike

Kako je istakao ministar Antić, "2018. na energetsku mrežu priključićemo sigurno još dva vetroparka, snage 110 megavata, a možda u decembru naredne godine bude završen i vetropark Čibuk, snage 158 megavata". "U protekle tri godine uspeli smo da napravimo okvir za investicije u obnovljive izvore energije, što je omogućilo da se naprave postrojenja za više od 100 megavata koja su povezana na energetsku mrežu", kazao je Antić na konferenciji Balkan magazina "Kako iskoristiti pametnu energiju". Antić je ocenio da će Srbija, u skladu sa svojim mogućnostima, imati dobar "miks" električne energije koja će dolaziti iz konvencionalnih i obnovljivih izbora. On je istakao i da se država trudi da svima obezbedi stalnu dostupnost električne energije, iako zna da u pojedinim brdsko-planinskim krajevima još uvek postoje sela koja tokom zime nemaju struju. Prema njegovim rečima, radi se na tome da se svima obezbede osnovni uslovi za neometan prijem električne energije, dok se paralelno radi i na razvoju i unapređenju energetskog sistema po najsavremenijim tehnologijama i standardima. Više e ovoj temi: www.b92.net