Srbija će svoje obaveze ispuniti do 2020. godine

Srbija se obavezala da će do 2020. godine imati 27% potrošnje električne energije iz obnovljivih izvora. Kako je istakao ministar energetike, trenutno smo između 23 i 24 odsto. Ministar je istakao da će poseban akcenat u narednom periodu biti stavljen na korišćenje biomase. Antić je napomenuo da su trenuto u fazi realizacije projekti koji će obezbediiti 500 megavata iz energije vetra. Naglašeno je da Srbija svoj razvoj u energetici mora da traži u biomasi, gde je naš najveći potencijal. "Biomasa mora biti daleko više u fokusu i mi kao ministarstvo smo radili na promociji i nastavićemo i kroz izgradnju malih postrojenja i investicija na biomasu i biogas, ali pre svega kroz stalni pritisak prema sistemima daljinskog grejanja”, rekao je Antić